IT:n ja liiketoiminnan välille tarvitaan siltoja

18 touko IT:n ja liiketoiminnan välille tarvitaan siltoja

TIVIA on valtakunnallinen, riippumaton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka on teettänyt jo kahdeksan vuoden ajan IT-barometria, joka tutkii IT:n merkitystä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta. Tämänvuotinen barometri suoritettiin verkkokyselynä, johon vastasi 181 ihmistä. Vastaajista 24% työskenteli asiantuntijatehtävissä, 35% liiketoimintajohdossa ja 41% IT- tai tietohallintojohdossa.

IT-barometrin mukaan IT:ssä ja digitalisoinnissa on tällä hetkellä ilmassa enemmän orastavia positiivisia merkkejä kuin Suomen BKT:ssä ja tuottavuudessa. IT-kustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on laskussa, mutta samalla IT:n myötä saadut kustannussäästöt ovat nousseet. Samalla tutkituissa organisaatioissa ollaan aikaisempia vuosia vahvemmin sitä mieltä, että IT tuottaa lisäarvoa mahdollistamalla uusien innovaatioiden ja liiketoimintojen kehittämisen.

Haasteita on edelleen paljon…

Orastavista positiivisista merkeistä huolimatta Suomi näyttää barometrin mukaan jäävän pikkuhiljaa jälkeen IT:n ja digitalisoinnin soveltamisessa. IT-asiantuntijoiden kyvykkyyksissä suhteessa liiketoiminnan tarpeisiin on kehitettävää. Strategisella tasolla on vielä paljon tehtävää, jotta digitalisaatiota voitaisiin hyödyntää liiketoiminnassa paremmin. Vain kymmenyksellä organisaatioista oli selkeä strategia ja toimintasuunnitelma digitalisaation eri osa-alueille.

Lisäksi IT:lle ja digitalisoinnille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan barometrissa heikoksi. Vain 20-40% vastaajista oli sitä mieltä, että IT-ratkaisujen liiketoiminnalliset tavoitteet on saavutettu hyvin. Edelleen vain kolmasosa IT-projekteista pysyy joissain määrin aikataulussa, budjetissa ja tavoitteissa. Tämän lisäksi digitalisoinnin merkitys muuttuu huonosti sitä soveltaviksi toimenpiteiksi ja johtamiseksi.

TIVIAn raportoima kuilu IT:n ja liiketoiminnan välillä tulee esiin usein myös omassa työssäni.  Tosin totean samaan hengenvetoon, että tämä kuilu on kurottavissa umpeen, mutta se vaatii strategista näkemystä ja kokonaisvaltaista ajattelumallia liiketoimintaprosessien johtamiseen. IT:n tulee palvella liiketoimintaa ja olla olennainen osa sitä.

Edellä mainittuja ongelmatilanteita syntyy, kun liiketoimintaa lähdetään kehittämään puhtaasti ohjelmistokärjellä. Edellä mainitut luvut ovat selkeitä merkkejä siitä, että pohjalla olevia liiketoiminnan haasteita ei ole kartoitettu tarpeeksi selvästi, eikä kehitysprojekteille ole luotu selkeitä, saavutettavissa olevia tavoitteita.

…mutta tunnelin päässä on nähtävissä valoa

TIVIAn mukaan IT:n ja digitalisoinnin johtamiskäytännöillä on kiistaton yhteys onnistumiseen ja hyötyjen saavuttamiseen. TIVIAn mukaan hyvä IT-johtaminen lisää IT:n ja digitalisoinnin hyötyjä sekä kykyä soveltaa ja johtaa digitalisointia. Hyvä johtaminen lisää myös IT:n tuomia hyötyjä sekä organisaation kykyä soveltaa ja johtaa IT:tä. TIVIA ehdottaakin barometrinsa tulosten perusteella kuuden kohdan ohjelmaa digitalisoinnin soveltamis- ja johtamisvalmiuksien parantamiseksi:

1. Ymmärrä IT:n merkitys organisaatiosi liiketoiminnalle ja ryhdy johtamaan ja kehittämään sitä liiketoiminnan strategisena voimavarana

2. Linjaa yhteen liiketoiminta ja IT sekä jaa näiden osa-alueiden hallinnalle selkeät vastuut. Aseta vastuille mitattavissa olevat tavoitteet. Seuraa tavoitteiden toteutumista

3. Ennen ratkaisuja ja –hankintoja aseta niille liiketoimintaan sidotut mitattavissa olevat tavoitteet. Seuraa tavoitteiden toteutumista hankinnan ajan ja sen jälkeen

4. Ryhdy johtamaan liiketoimintaan liitettyä IT:tä kokonaisuutena

5. Ryhdy ajoittamaan ja toteuttamaan IT-investointeja liiketoimintasi kehittämisen osana ja toteuta niitä johdonmukaisesti yli taloussyklien

6. Pohdi uusien teknologioiden merkitystä ja käyttöä liiketoiminnassasi ja muuta pohdinnan tulokset konkreettisiksi ja tavoitteellisiksi toimenpiteiksi ja ohjelmiksi

Miten me voimme olla avuksi?

Me You-Getilla olemme samaa mieltä näistä TIVIAn tekemistä ehdotuksista. IT-projekteja tulisi ehdottomasti tehdä liiketoiminnan näkökulmasta. Kuilu liiketoiminnan ja IT:n välillä kasvaa selkeän päämäärän puuttuessa. Vain läheisen yhteistyön ja ymmärryksen kautta nämä yrityksen osapuolet voivat luoda tien menestykseen.

Onko organisaatiollasi haasteita liiketoimintaprosessien kanssa? Tarjoamme 5 päivän muutosanalyyseja, joissa kartoitamme yrityksesi tilanteen. Tuloksena on raportti, jossa on teille parhaita aloituskohteita liiketoimintaprosessien kehittämiselle. Näin saatte muutoksen alkuun nopeasti ja oikealla tavalla, kun siltaa IT:n ja liiketoiminnan välillä ei unohdeta. Ja mikä tärkeintä, pääsette nauttimaan ensimmäisistä hyödyistä jo lyhyellä aikavälillä.

Seuraa meitä LinkedInissä ja Twitterissä, lue lisää kotisivuiltamme ja ota rohkeasti yhteyttä niin kartoitetaan hieman tilannetta ja katsotaan miten voimme olla teille avuksi.

Veli-Pekka Mustonen, BPM Consultant

You-Get Finland Oy