Kasvua tekemässä

11 elo Kasvua tekemässä

Uusien teknologioiden hankkiminen on  yrityksen kasvun kannalta ensiarvoisen tärkeää, mutta samalla haastavaa puuhaa. Aikaisemmin tapana on ollut tehdä ohjelmistokehitystä talon sisäisesti, tai ollaan päädytty hankkimaan kallis ja kankea ohjelmistolisenssi. Vaihtoehtona tälle vanhalle tavalle on ostaa teknologiat palveluna. Olemme keränneet hieman tutkimustietoa aiheesta ja avaan sitä teille tarkemmin tässä blogissa. Yrityksemme on osallistunut tänä keväänä ja kesänä Arrow ECS Finlandin järjestämään Kasvuntekijät-ohjelmaan. Kasvuntekijät ovat joukko IBM:n partneriyrityksiä, jotka toteuttavat älykkäitä asiakaslähtöisiä palveluita sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Osana Kasvuntekijät -ohjelmaa tehtiin Päättäjäbarometri, jossa haastateltiin suurta joukkoa suomalaisia liiketoiminta-, talous-, kehitys-, ja tietohallintajohtajia. Päättäjäbarometrin tavoite on kasvattaa ymmärrystämme suurten Suomessa toimivien teollisuus-, palvelu-, finanssi- ja kaupan alan yritysten tarpeista ja nykytilasta liittyen teknologian ostamiseen palveluna. Päättäjäbarometrin tulokset olivat kiehtovia – sen mukaan liki kaikki teknologiat voidaan ostaa palveluina.

SaaS on päivän sana

Palvelujen ostaminen on vahvasti nykypäivää, eikä kaikkia asioita tehdä enään ”in house”. Ohjelmistojen hankkiminen palveluinta, eli Software as Service (SaaS) on päivän sana, perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijaan. 92% barometriin vastanneista päättäjistä sanoo halukkuuden ostaa teknologiaa palveluna joko kasvaneen tai pysyneen ennallaan viimeisen vuoden aikana. Yrityksen sisäisiä resursseja ja osaamista ei enää välttämättä ole ja kehityssyklit nopeutuvat jatkuvasti. Kysyntä kasvaa, ja tämä on luonnollisesti myös johtanut laadukkaiden palvelujen tarjonnan kasvuun.

Vain kahdeksalla prosentilla vastaajista oli pelkästään negatiivisia kokemuksia palveluna ostamisesta. Jo yli kolmannes vastaajista on sitä mieltä, että jopa kaikki osa-alueet on mahdollista ulkoistaa. Hyvissä ulkoistuskokemuksissa korostuu hyvän kumppanin valitsemisen tärkeys, sekä hankkeeseen lähdettäessä tehtävä perusteellinen taustoitus.

”Ei ole mitään sellaista pyhää, etteikö voitaisi ostaa palveluna. Riippuu kumppaneista. Pitää olla kriittisissä toiminnoissa huolellinen kumppanivalinnassa.”

Toimittajaloukuista kohti joustavuutta

Jättiulkoistukset isojen toimijoiden kanssa alkavat ollaa menneen talven lumia. Alaa valtaa nyt trendi ostaa osakokonaisuuksia eri toimijoilta ja valita useampi, tietylle osaamisalueelle erikoistunut kumppani.

Barometrin vastaajat haluavat säilyttää vapautensa pystyä tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tämä on ihan loogista, sillä toimittajaloukkuun joutuminen ns. ”ison talon” kanssa voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä suuria kustannuksia. Nykyajan liiketoimintaympäristö on äärimmäisen dynaaminen. Pienemmät ja kapea-alaista syvää osaamista omaavat toimijat tuovat IT-sektorille paljon kaivattua joustavuutta ja korkeatasoista erikoisosaamista. Dynaamisiin liiketoimintatarpeisiin vastaaminen vaatii myös avoimuutta tilaajan ja toimittajan välillä. Mitä avoimemmin ja tarkemmin tietoa on kumppanin kanssa jaettu, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksillä on myös saavuttaa nopeita voittoja.

Selkeät hyödytblog_kasvuntekijät

Teknologian ostaminen palveluna tarjoaa vastaajien mukaan selkeitä hyötyjä monilla eri osa-alueilla. Edellä mainittu dynaaminen liiketoimintaympäristö edellyttää hyvää reagointinopeutta ja ajan hermolla pysymistä. Teknologioiden ostaminen palveluna mahdollistaa paremman kyvykkyyden vastata nopeammin ja edullisemmin markkinamuutoksiin, ja volyymen nousuihin sekä laskuihin. Myös uusien palveluiden pilotointi helpottuu SaaS-ostamisen kautta. Kun pilotti toteutetaan joustavasti pienellä tiimillä, myös riskit pienenevät. Pilotin ei tarvitse olla raskas ja kankea vuosien IT-hanke, vaan se voidaan toteuttaa nopeasti. Teknologian ostaminen palveluna laskee kynnystä kokeilla uutta. Ja uuden kokeileminen tuottaa yrityksille lisäarvoa uusien kilpailukykyjen kautta. Palveluina ostaminen kärkihyödyt ovat siis selvät. Skaalautuvuus mahdollistaa nopeamman ja edullisemman reagoinnin markkinamuutoksiin. Ketteryys mahdollistaa pilotoinnin ilman kankeaa ja hidasta IT-hanketta. Kustannustehokkuus taas syntyy kun tehdään isoja asioita pienellä tiimillä.

Miten me voimme auttaa?

Jos prosessien automatisointi ja SaaS-palvelut kiinnostavat, tarjoamme pilvipalveluna Process Cloud ™ SaaS-ratkaisua, jonka avulla voit suunnitella, rakentaa ja automatisoida prosesseja tehokkaasti. Jos taas tuntuu, ettei ole selvää mistä automatisoinnin voisi aloittaa, mutta haasteita ja tarvetta olisi, tarjoamme asiakkaillemme 5 päivän muutosanalyysipaketteja. Näissä kartoitamme yrityksesi tilanteen ja prosessien kehitysmahdollisuudet. Tuloksena on raportti, jossa saat prioirisoidun ja perustellun listan aloituskohteista prosessien kehittämiselle.

Voit lukea lisää päättäjäbarometrin tuloksista täältä. Ja kuten aina, löydät uusimmat BPM-uutiset meidän LinkedInistä, Twitteristä, ja kotisivuiltamme. Ota rohkeasti yhteyttä niin kartoitetaan hieman tilannetta ja katsotaan miten voimme olla teille avuksi.

Veli-Pekka Mustonen, BPM Consultant

You-Get Finland Oy