Ovatko prosessit avain IoT:n bisnespotentiaaliin?

24 helmi Ovatko prosessit avain IoT:n bisnespotentiaaliin?

Esineiden internet, eli IoT on muotisana. Mutta miten organisaatiot voivat muuttaa IoT:n bisnespotentiaalin tuloksiksi? Pohdiskelen tässä blogissa IoT:n suhdetta liiketoimintaprosesseihin ja siitä miten IoT ja BPM, johon yrityksemme on erikoistunut, tulevat vahvasti liittymään toisiinsa. Jos IoT ei ole terminä tuttu, suosittelen tutustumaan siihen pikaisesti esimerkiksi täällä. BPM:n perusteet löytyvät tästä artikkelista.

The Economist-lehden Intelligence Unitin tekemän tutkimuksen mukaan yritykset ympäri maailman ovat vielä tutkimusvaiheessa, mitä tulee IoT:hen ja sen liiketoimintasovelluksiin. IoT on agendalla monissa organisaatioissa, vaikka niissä voi olla vielä jonkinlaista sisäistä vääntöä siitä, kuinka isolla mittakaavalla IoT:hen satsataan. Yli 90 prosenttia isoista organisaatioista odottaa, että IoT tulee olemaan osa heidän liiketoimintaansa, mutta suurin osa yrityksistä on IoT:n suhteen edelleen tutkimusvaiheessa. Asioista pitää olla perillä, yritysjohtoa myöten, jotta tuotteistaminen ja toimivien liiketoimintamallien kehittäminen onnistuu.

Miten IoT:ta voidaan hyödyntää liiketoiminnassa?

BPM- ja IoT-asiantuntija tohtori Setrag Khoshafianin mukaan organisaatioiden kannattaa hyödyntää IoT:ta liiketoiminnassaan erityisesti seuraavilla sektoreilla. Ensinnäkin, fokus on nostettava teknologiasta prosesseihin. IoT tulee mahdollistamaan liiketoimintaprosessien end to end –digitalisaation. Prosessihan koostuu jostain syötteestä, tehtävän tai tehtävien suorittamisesta ja niitä seuraavasta liiketoimintatuloksesta. Sen sijaan, että prosessiin osallistuisivat pelkästään ihmiset, tulevaisuudessa yhä suurempi määrä älykkäitä laitteita tulee olemaan prosessin osanottajia jotka mahdollistavat onnistuneen liiketoimintatuloksen. Toiseksi, normaalien “happy-path” –prosessien lisäksi yksi IoT:n lupaavimmista käyttökohteista on sensorien avulla tapahtuva kriisitilanteiden havaitseminen ja kriisitilanteeseen vastaavan digitalisoidun end to end –poikkeusprosessin käynnistäminen. Ongelmiin reagoiminen tehostuu. Kolmanneksi, IoT:n myötä “Big datasta” tulee “Thing dataa”. Organisaatioiden on sisäistettävä se, että pelkkä data ei ole liiketoimintanäkökulmasta katsottuna autuaaksi tekevää, vaan data on ohjattava sujuvasti liiketoimintaprosesseihin jotka tuottavat tulosta.

Haasteet IoT-liiketoiminnan luomisessa

Sain hyvän kuvan IoT:n tämänhetkisistä liiketoimintahaasteista IoT-alan edelläkävijäyritys Haltianin Thingsee-liiketoimintayksikön johtaja Pasi Jokisen kautta. Siinä missä muualla vasta puhutaan, Haltian on jo siirtynyt tutkimus- ja suunnitteluvaiheesta asiantuntijuus- ja ratkaisuvaiheeseen. Jokisen mukaan menestyvä IoT-kuluttajabisnes on tällä hetkellä noin kahden vuoden päässä. Hyviä järjestelmiä alkaa jo olla olemassa, mutta niitä ei ole saatu linkitettyä liiketoimintaan tehokkaasti, koska:

  • Teleoperaattoreilla ei ole vielä toimivaa liiketoimintamallia laitteiden väliseen kommunikaatioon tarvittaville m2m-liittymille.
  • IoT-laitteiden hinta on vielä tässä vaiheessa liian korkea, jotta kuluttajabisnes nousisi lentoon. Katteet on saatava paremmiksi.
  • Laitteiden luotettavuus on saatava paremmaksi, jotta prosessit, joissa kymmenet tai jopa sadat laitteet keskustelevat keskenään, saadaan toimintavarmoiksi. Luotettavuutta voidaan tulevaisuudessa nostaa mesh-verkoilla, mutta käytännön aplikaatioita ei vielä ole kentällä.

 

Jokisen mukaan IoT:ta osataan jo hyödyntää teollisuussektorilla ja ns. “isojen laitteiden” kanssa, mutta menestyvä kuluttajabisnes antaa vielä odotuttaa itseään hetkisen.

Esineistä prosesseihin ja prosesseista hyvään bisnekseen

Vuoteen 2020 mennessä odotetaan noin 30-50 miljardin “älykkään esineen” olemassaoloa. IoT:lla on riski kehittyä suuntaan jossa esineitä on paljon, mutta yhteenliitettävyyttä ei ole tarpeeksi. Kun kuluttajien IoT-tietoisuus ja sen mukana kysyntä kasvavat, yritysten pitäisi valmistautua IoT:n tuottaman datan määrän räjähdysmäiseen kasvuun. The Economistin mukaan yritykset ovat luottavaisia kykyynsä käsitellä data, mutta historiallisesti katsottuna organisaatiot yleensä yliarvoivat kompetenssinsa tässä asiassa.

Jotta IoT:ta voitaisiin hyödyntää liiketoiminnassa, organisaatioiden tulisi ymmärtää, että IoT:n bisnesnäkökulma on muutakin kuin pelkkä parvi älykkäitä esineitä. Niiden tuottama data on siirrettävä osaksi organisaation liiketoimintaprosesseja. Tässä vaiheessa organisaatioiden tulisi hyödyntää BPM:ää ja prosessijohtamista. Ytimessään BPM, eli business process management, käyttää hyväkseen työnkulkua ohjatakseen, päivittääkseen ja jäljittääkseen suuria määriä dataa ja informaatiota. BPM:n päämäärä on yhdistää ihmiset oikeisiin automatisoituihin järjestelmiin ja prosesseihin. BPM antaa lisäarvoa IoT:lle integroimalla ne osaksi liiketoimintaprosesseja.

IoT-laitteiden hallitseminen BPM:n avulla mahdollistaa niiden ylläpidon helpon organisoinnin. Se myös mahdollistaa oman seurantakerroksen luomisen, jossa toimintaa valvotaan oikein valittujen KPI:den avulla. Esineiden internet tulee muuttamaan maailman, BPM tulee muuttamaan esineiden internetin.

Piditkö lukemastasi? Seuraa meitä Twitterissä ja Linkedinissä.

Veli-Pekka Mustonen

BPM Consultant, You-Get Finland