SAP-Paradoksi

26 touko SAP-Paradoksi

Organisaatioilla on tapana ottaa käyttöön ERP-ohjelmistoja saavuttaakseen monimuotoisia liiketoimintaetuja. Mutta monissa tapauksissa ERP-ohjelmistot, joista SAP on yleisin, eivät tuota organisaatioille haluttuja tuloksia ja joissakin tapauksissa jopa vaikeuttavat organisaatioiden liiketoimintaa. Me kutsumme tätä tilannetta SAP-paradoksiksi ja meillä on siihen ratkaisu.

Yrityksemme liiketoiminnan ytimessä on organisaatioiden avustaminen liiketoimintaprosessien kehittämisessä ja virtaviivaistamisessa. Tämän takia meidän on pidettävä ns. ”korva maassa” ja seurattava kaikkea liiketoimintaan ja liiketoimintaprosesseihin liittyvää tutkimustietoa. Törmäsin aiemmin tänä vuonna Yhdysvaltalaisen Panorama Consulting Solutionsin teettämään ERP-raporttiin ja se herätti mielenkiintoni. Heidän tekemänsä tutkimustyö ERP-järjestelmien implementaatioista oli vaikuttavan kattava. Tutkimuksessa oli 562 vastaajaa, joista jokaisessa organisaatiossa oli käyty ERP-implementaatio läpi viimeisen kahden vuoden aikana.

Lähde: Panorama Consulting Solutions

Lähde: Panorama Consulting Solutions

Tutkitut yritykset

Tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat suuria. 72 prosentilla tutkituista yrityksistä oli liikevaihto yli 50 miljoonaa dollaria ja 17 prosentilla yli miljardi dollaria. SAP oli selvästi halutuin valinta ERP-toimittajaksi 27% osuudellaan, Oraclen osuuden ollessa 19% ja Microsoftin 13%. Syyt ERP-järjestelmän hankkimiseen olivat pääosin olemassa olevien järjestelmien korvaaminen sekä standardisaatio.

Implementaatioiden haasteet

IBM on omassa tutkimuksessaan kerännyt tietoa 30 000 SAP-konsultiltaan ja on nimennyt seuraavat ERP-implementaatioihin liittyvät avainhaasteet:

 • Joustamattomuus käytettävyydessä
 • Liiallinen räätälöinti
 • Jäykät prosessit
 • Riittämätön läpinäkyvyys
 • Riittämätön kontrolli
 • Käyttöönoton hitaus
 • Heikko ROI ja liiketoimintahyöty

 

 

Lähde: Panorama Consulting Solutions

Lähde: Panorama Consulting Solutions

ERP-järjestelmien joustamattomuus jättää niitä käyttöön ottaville yrityksille periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Niiden on joko muutettava liiketoimintaprosessejaan ERP-järjestelmään yhteensopivaksi, joka on melko nurinkurista, tai heidän on räätälöitävä ERP-järjestelmää. ERP-järjestelmien räätälöinti on tunnetusti valitettavan kallista puuhaa. Tutkituista organisaatioista 93% joutui tekemään järjestelmäänsä räätälöintiä, yli viidennes jopa merkittäviä määriä.

ERP-järjestelmän räätälöinti taas johtaa uusiin ongelmiin. 55% ERP-implementaatioista ylitti budjettinsa ja 75% ylitti aikataulunsa. Alle kymmenes implementaatioista saavutti halutut hyödyt vähintään 80% teholla. Suurin osa jäi alle tavoitteistaan tai kokonaan ilman mitattavia hyötyjä (16% implementaatioista).

 

 

Miten näihin haasteisiin vastataan?

Business Process Management, eli BPM, on johtamisfilosofia, joka keskittyy liiketoimintaprosessien optimointiin. Se on kattava lähestymistapaa, joka tähtää organisaation tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen yhdistettynä organisaation innovointiin ja joustavuuteen.

BPM-menetelmää voidaan tehdä manuaalisesti, mutta sitä tukemaan voidaan ottaa myös teknologioita tavoitteiden saavuttamiseksi – tänä teknologian kultakautena tuskin on enää järkevää tehdä mitään manuaalisesti. BPM-teknologian avulla tuodaan yhteen prosessit, ihmiset, tieto, ja olemassa olevat järjestelmät. Se myös antaa yritysjohdolle tietoa siitä miten prosessit toimivat, missä sen pullonkaulat ovat, ja osoittaa mahdollisuudet optimoida prosesseja.

You-Get Finland on IBM Advanced Business Partner ja olemme havainneet, että SAP-haasteiden kanssa painiville asiakkaillemme on ollut iso apu IBM BPM-ohjelmistosta. Olemme kehittäneet kokemuksiemme pohjalle näiden BPM-projektien läpivientiin oman 360° Business Services Approach™ -lähestymistavan, joka ottaa IT-puolen lisäksi huomioon myös projektien liiketoimintatavoitteet.

Pohjaavana ajatuksena on ollut se, että annamme SAP:n tehdä sitä missä se on hyvä – markkinoiden parhaana ERP-alustana vahvoine ja täysine transaktiokyvykkyyksineen. IBM BPM tuo SAP:n transaktiokerroksen päälle prosessikerroksen – Gartnerin mukaan, yhden markkinoiden parhaista BPM-alustoista, jossa liiketoimintaprosessien konfigurointi on helppoa ja käytettävyys yksinkertaista ja joustavaa.

IBM BPM:n ”ympäröimä” yksinkertainen SAP-installaatio mahdollistaa:

 • Paremman liiketoimintatuloksen
 • Pienemmät ERP-kustannukset
 • Huomattavasti pienemmän tarpeen räätälöinnille
 • Paremman läpinäkyvyyden liiketoimintaan
 • Nopeamman ja helpomman käyttöönoton
 • Nopeamman käyttäjäkoulutuksen
 • Parantuneen liiketoiminnan joustavuuden ja ketteryyden
 • Syvemmän kontrollin

 

ERP4

Vasemmalla ympäristö ilman BPM-kerrosta ja oikealla BPM-kerroksen kera

 

Esimerkkinä BPM:n ja SAP:n menestyksekkäästä integraatiosta on asiakkaamme Vitens, Hollannin suurin vesiyhtiö yli viidellä miljoonalla asiakkaallaan, joka otti tavoitteekseen tulla Hollannin parhaaksi asiakaspalveluyhtiöksi. Yksi merkittävä osa projektia oli vähentää riippuvuuttaan SAP:sta, sekä parantaa liiketoimintansa joustavuutta merkittävästi. You-Get avusti Vitensiä toteuttamalla BPM-projektin, joka seurasi You-Getin 360° Business Services Approach™ -lähestymistapaa. Vitensin valinta ohjelmistoksi oli IBM BPM. Tulokset olivat eriomaiset:

 • IBM BPM mahdollisti helpon käyttöliittymän
 • Uusin työntekijöiden koulutusaika laski 90%
 • Käyttäjätyytyväisyys parani
 • Jopa 12 kertaa nopeammat transaktioajat
 • 40% lasku transaktioiden määrässä
 • Lähes 20% lasku työmäärissä
 • Projekti toteutettiin aikataulussa ja budjetissa

 

Heräsikö kiinnostus? Voit lukea lisää ERP:n ja BPM:n yhdistämisestä white paperistamme (latauslinkki alla), jossa syvennymme lähemmin siihen miksi nämä kaksi tuovat yhdessä suuremman edun liiketoiminnalle. Tarjoamme myös 5 päivän muutosanalyyseja, joissa kartoitamme yrityksesi tilanteen. Tuloksena on raportti, jossa ehdotamme teille parhaita aloituskohteita BPM ja SAP -yhteisprojekteille. Näin muutos saadaan alkuun nopeasti ja ensimmäisistä hyödyistä päästään nauttimaan jo lyhyellä aikavälillä.

Seuraa meitä LinkedInissä ja Twitterissä lue lisää kotisivuiltamme ja ota rohkeasti yhteyttä, niin kartoitetaan hieman tilannetta ja katsotaan miten voimme olla teille avuksi.

Veli-Pekka Mustonen, BPM Consultant

You-Get Finland Oy

 

You-Get White Paper – 5 Reasons for combining ERP and BPMS


Nimi (pakollinen kenttä)

Titteli

Yritys

Sähköposti (pakollinen kentä)

Puhelin (pakollinen kentä)

Tiedosto ilmestyy latausnapin alle kun olet klikannut nappia